Härnösands Älg- och Kronskötselområde


                            Jakttid                   

                        Jakttid för älg 2020


Älgjakten startar 7 September och pågår fram till och med 27 september, där efter startar jakten åter 12 oktober och pågår fram till och med 31 januari 2021