Härnösands Älg- och Kronskötselområde


Välkommen

Älgar Härnösand.


Nu kan du se avskjutningsprognos. " Älgfrode" Klicka på älg i stapeln till vänster.

Länk till jaktrapport:           Klicka Här!

Fällda älgar på karta:         Klicka Här!

Riktlinjer för älgförvaltning:Klicka Här!

Länk till Äbin: Klicka här!

----------------------------------------------------------------------------------

  

Hej!

Nu är det tid att slutredovisa jaktlagets avskjutning av älg och kronvilt.

Du slutredovisar med att inbetala fällavgift/er för älg och vuxet kronvilt.

Avgift vuxen älg= 300:-  Älgkalv= 100:-   Kronvilt vuxen=250:-  

Årsavgift jaktåret 2021-2022= 200:-


På inbetalningen ska du ange jaktlagets namn, antalet vuxna älgar, antalet kalvar, antalet vuxet kronvilt.

Skriv även årsavgift.

Betalning sändes till plusgiro 1004886-6  Härnösands älg-och kronskötselområde.

Betala senast 2021-02-15  ( 15 februari   

Fällda älgar 2020-2021. 40 Tjur. 58 Ko.  44 Kalv.           

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Kronviltjakt     

 

Fält Kronvilt: 24/8 Hjortkalv.     28Kg

                      9/9  Kronhind

                    21/9  Kronhind

                    25/9  Kronhind

                   13/10 Kronhjort     9 tagg.  Rö.

                   24/10 Kronhjort   10 tagg.  Dala.

                   24/10 Kronhjort   12 tagg   Brunnäs

                     6/11 Kronhjort   10 tagg

                     8/11 Kronhind

                     8/11 Hindkalv

                    17/1  Kronhjort    9 tagg    Ramsås

                    25/1  Hindkalv                  Ramsås


Tilldelning enligt skötselplan:  5 Hjort. 5 Hind. 10 Kalv. TOM 2021-01-31

----------------------------------------------------------------------------------

Viltvåg.

Här kan jaktlaget låna viltvåg.


Antjärn 210. Antjärn.     Sten Westerlund.    0702241212

Näsland 133 Älandsbro.Lars Norberg.         0705548543

Solum  523  Älandsbro. Ronny Söderkvist.  0705418483

Varvsgatan 18 Härnösand. Norbergs Marin och Maskin

-----------------------------------------------------------------------------------------

De jaktlag som har problem med lösenordet ( Glömt eller ingen aning) på jaktrapport.se  ring till Kjell Nilsson så får du hjälp med detta.

Har du/ni frågor avseende jakten hör av er. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kronviltjakt  i Härnösands kronskötselområde:

Hjortrapportör Ronny Söderkvist                       nr: 070 5418483

Kronvilt tilldelade enligt skötselplan: TOM  2021-01-31

5 Tjur , 5 hind, 10 kalv

Fällavgift till skötselområdet: 250:- endast vuxen.


Plusgiro: 1004886-6

-----------------------------------------------------------------------------------

Länk till jaktrapport: Klicka Här!


De jaktlag som har problem att rapportera eller annat som gäller jakten får hjälp och svar om ni ringer till Kjell Nilsson

på telefon 070 5687101


Fällavgift och årsavgift betalas till skötselområdets konto:                Plusgiro 1004886-6


2020-2021

Fällavgift älg:       Vuxen 300:-  Kalv 100:-

Fällavgift kronvilt: Endast vuxen 250:-

Årsavgift Jaktåret 2020-2021: 200:- gäller samtliga jaktlag

 

På inbetalningen ska det anges jaktlagets namn samt redovisa de älgar och kronvilt som betalningen avser + årsavgift


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------