Härnösands Älg- och Kronskötselområde 

Kronviltjakt i Härnösands kronskötselområde:


Rapportera om fälld hjort senast kl 21.00 samma dag som hjorten fällts till Jaktrapport.se 

           

Kronviltrapportör Ronny Söderkvist. 070 5418483


Jakttid:

16 augusti – 31 januari 2021


Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv.


Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt.


Hjortar tilldelade: 5 Tjur , 5 hind, 10 kalv

Fällavgift till skötselområdet: 250:- endast vuxen


Jaktledaren och jägaren ska före jakten försäkra sig om att det finns kvar av tilldelningen det slag av hjort som ska jagas.

Jaktrapport.se eller hemsidan hakso.se